Danh sách video dạy kỹ năng tâm lý

Trẻ con cần biết và học được các kỹ năng tâm lý (psychological skill, hay mental skill) để có thể suy nghĩ và hành động hiệu quả. Các kỹ năng đó bao gồm: xử lý khi cảm thấy xấu hổ, làm sao để không tự ái vô ích, có kiểu tư duy phát triển (growth mindset), v.v.

Một trong những cách học phù hợp là cho chúng xem các đoạn video ngắn, vì chúng không đủ kiên nhẫn để đọc sách. Video cũng hấp dẫn và có cảm xúc hơn.

Trang này tập hợp các video về các kỹ năng tâm lý nêu trên. Các video đều đã được tôi xem và cân nhắc đưa vào, vì thứ mọi người cần hiện nay không phải là nhiều tài liệu tham khảo hơn, mà là sự lựa chọn và giới thiệu, để bớt được thời gian tìm kiếm và gạn lọc. Danh sách liên tục được cập nhật.

Kỹ năngĐộ tuổiGhi chú
How To Help Every Child Fulfil Their Potential
tóm tắt lý thuyết của Carol Dweck về mindset
13Xem thêm bài nói của tác giả trên TED
Changing Education Paradigms
tóm tắt luận điểm cái cách giáo dục của Ken Robinson
15Xem thêm bài nói của tác giả trên TED
How not to take things personally?
cách tránh bị tổn thương do ý kiến / hành động của người khác
13
The problem of shame
hiểu về tủi nhục (shame) và xử lý
13
How to deal with embarrasment
xử lý tình huống xấu hổ
13
Powers of Ten
Cảm nhận về thế giới vi mô và vĩ mô
13