Bản đồ bài hát VN

Bản đồ các bài hát về địa danh Việt Nam (liên tục cập nhật). Mỗi bài hát đều có link sang clip trên Youtube. Rất mong nhận được comment.

Nhóm thực hiện: Đạt (lead), Dung, Định, Hương, Lý, Thắng, Vân.

4 thoughts on “Bản đồ bài hát VN

Leave a Reply