Bản đồ bài hát VN

Bản đồ các bài hát về địa danh Việt Nam (liên tục cập nhật). Mỗi bài hát đều có link sang clip trên Youtube. Rất mong nhận được comment.

Nhóm thực hiện: Đạt (lead), Dung, Định, Hương, Lý, Thắng, Vân.

4 thoughts on “Bản đồ bài hát VN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s