Tools

Các công cụ hữu ích

Bản hướng dẫn chọn đèn LED

Bulk Flip Image Online (Pinetools): công cụ lật (flip) nhiều ảnh cùng lúc. Rất tiện nếu cần flip ảnh từ powerpoint để đọc trên teleprompter.

Screenshot OCR Online: chuyển từ hình ảnh sang text, chỉ cần copy-paste ảnh vào trang web, không cần cài đặt lên máy tính.