About

Phan Phương Đạt
help others become helpful

Bạn có thể nhận được gì?

Nếu bạn là:

 • Một người trẻ quan tâm đến khía cạnh động lực cá nhân, tâm lý phát triển, năng lực và thành công
 • Một phụ huynh hay thầy cô giáo quan tâm đến nuôi dạy con và học trò, tâm lý trẻ con và giáo dục
 • Một công dân muốn phát triển tư duy độc lập để nhìn nhận các vấn đề xã hội
 • Một nhà quản lý hoặc nhân viên quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, hành vi người lao động và tổ chức, cơ chế sáng tạo và sáng kiến, tổ chức học tập
 • Hoặc đơn giản là một người tò mò, ham học, muốn tiếp nhận những tư duy đa chiều và độc đáo…

Thì bạn có thể tìm thấy những nội dung bổ ích trên blog này. Hãy subscribe để nhận update qua email, hoặc follow tôi trên Facebook.

Các bài viết về những chủ đề gì?

Là blog cá nhân nên chủ đề đa dạng, nhưng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau:

 • Giáo dục trẻ em, tâm lý trẻ em. Giúp trẻ em có cảm xúc tích cực, phát triển tự nhiên không học trên lớp quá nhiều, có kiểu tư duy phát triển (growth mindset)
 • Tâm lý phát triển của người lớn nhất là các bạn trẻ: tìm đam mê, xây dựng năng lực, có thái độ hướng đến phát triển, tránh tư duy tiêu cực, cản trở phát triển
 • Tâm lý học. Các khái niệm cơ bản, tâm lý học hành vi, tâm lý học tổ chức (I/O), động lực
 • Văn hóa doanh nghiệp, bao gồm vấn đề quản lý con người. Mở rộng ra là Nhân học Văn hóa (còn được gọi là Văn hóa học). Văn hóa và Tâm lý học là hai lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhau.
 • Tổ chức học tập (learning organization), sáng tạo đổi mới.
 • Ngôn ngữ: làm rõ, phân biệt các khái niệm hay bị lẫn

Ngôn ngữ dịch: Nga, Anh.

Thông tin cá nhân

Năm sinh: 1971
Chuyên Toán cấp 1-2 trường PTCS Trưng Vương (lớp 6H-8H khóa 1982-85)
Chuyên Toán cấp 3 trường Hà nội – Amsterdam (lớp 10T1-12T1 khóa 1985-1988
Tốt nghiệp ngành Toán Ứng dụng, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moldova, Chisinău, 1994
Bảo vệ luận án Phó Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Moldova, 1999
Làm việc tại FPT (FPT, FPT Software, FPT University, FUNiX) từ 1999
Nơi làm việc từ 2015: Đại học Trực tuyến FUNiX, FPT Software
Liên hệ: datpp@funix.edu.vn
Các tài nguyên liên quan:

Favorite quotes:

 • Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us; it is in everyone and as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. (M. Williamson)
 • Dịch: “Trong mỗi người, nỗi sợ sâu thẳm nhất không phải là sợ mình không xứng đáng, mà là sợ mình hùng mạnh vượt ngoài khuôn phép. Chúng ta sợ mặt sáng của bản thân hơn là mặt tối. Ta tự hỏi: mình là ai mà dám trở thành xuất sắc, rực rỡ, tài năng và tuyệt diệu? Thật ra câu hỏi là: bạn KHÔNG là ai? Bạn là con Thượng Đế. Việc bạn tự thu nhỏ không ích gì cho thế giới. Chẳng có gì là khai sáng trong việc nép mình lại để những người bên cạnh khỏi cảm thấy bất an. Giống như trẻ con, tất cả chúng ta đều sinh ra để tỏa sáng. Ta đều sinh ra để làm rạng danh vinh quang của Chúa, vốn ở sẵn trong ta. Không phải chỉ ở vài người, mà ở trong tất cả, và khi ta để bản thân tỏa sáng, dù không chủ ý, ta đã cho phép người khác làm theo. Một khi ta thoát được nỗi sợ của bản thân, chỉ sự hiện diện của ta cũng sẽ tự động giải thoát cho những người khác.

(đoạn văn này được dẫn trong sách “Giao tiếp phi bạo lực” và trong phim “Coach Carter”)

1 thought on “About

 1. Pingback: COVID19 NEWS | Tình yêu cuộc sống

Leave a Reply