About

10550169_10152803139707573_4206229584501020982_o

Blog cá nhân của Phan Phương Đạt.
Năm sinh: 1971
Chuyên Toán trường Hà nội – Amsterdam khóa 1985-1988
Tốt nghiệp ngành Toán Ứng dụng, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moldova, Chisinău, 1994
Bảo vệ luận án Phó Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Moldova, 1999
Làm việc tại FPT (FPT, FPT Software, FPT University) từ 1999
Nơi làm việc từ 2015: Đại học Trực tuyến Funix

Các vấn đề quan tâm: Quản lý doanh nghiệp, Văn hóa xã hội, Giáo dục, làm đồ thủ công (tái chế), dịch Nga Việt, Anh Việt.
Các website liên quan:

Favorite quotes:

  • Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us; it is in everyone and as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. (M. Williamson)
  • Dịch: “Trong mỗi người, nỗi sợ sâu thẳm nhất không phải là sợ mình không xứng đáng, mà là sợ mình hùng mạnh vượt ngoài khuôn phép. Chúng ta sợ mặt sáng của bản thân hơn là mặt tối. Ta tự hỏi: mình là ai mà dám trở thành xuất sắc, rực rỡ, tài năng và tuyệt diệu? Thật ra câu hỏi là: bạn KHÔNG là ai? Bạn là con Thượng Đế. Việc bạn tự thu nhỏ không ích gì cho thế giới. Chẳng có gì là khai sáng trong việc nép mình lại để những người bên cạnh khỏi cảm thấy bất an. Giống như trẻ con, tất cả chúng ta đều sinh ra để tỏa sáng. Ta đều sinh ra để làm rạng danh vinh quang của Chúa, vốn ở sẵn trong ta. Không phải chỉ ở vài người, mà ở trong tất cả, và khi ta để bản thân tỏa sáng, dù không chủ ý, ta đã cho phép người khác làm theo. Một khi ta thoát được nỗi sợ của bản thân, chỉ sự hiện diện của ta cũng sẽ tự động giải thoát cho những người khác.

1 thought on “About

  1. Pingback: COVID19 NEWS | Tình yêu cuộc sống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s