On Helping

Helping là một lĩnh vực rộng, bao trùm các hoạt động như nuôi dạy con (parenting), tư vấn cá nhân và tổ chức, đưa lời khuyên, hỗ trợ tâm lý, dạy học, v.v. Dưới đây là các tài nguyên mà tôi đang tìm hiểu, áp dụng trong cuộc sống, và chia sẻ với những người quan tâm.

  • Edgar Schein: sách Helping, Tư vấn khiêm nhường
  • Carl Rogers: sách Tiến trình thành nhân, quan điểm Tâm lý học Nhân văn trong trị liệu và các lĩnh vực khác.
  • Sách Giao tiếp phi bạo lực (non-violent communication)
  • Phương pháp Motivational Interviewing (phỏng vấn tạo động lực), bao gồm áp dụng để tạo động lực cho người nghiện ma túy cai nghiện.