Bắt đầu lại…


Hôm nay 1/12/2013, mình lại tạo 1 cái blog cá nhân để lưu và phổ biến những bài viết của mình, đồng thời lưu những bài mà mình thích. Đã tạo nhiều lần nhưng toàn bỏ dở, hiện chỉ có facebook là được cập nhật thường xuyên, nhưng blog có những tính năng mà facebook k0 có.

Hy vọng mình sẽ nuôi blog này được thường xuyên và lâu dài.

DatPP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s