Bảng tuần hoàn hóa học kèm minh họa


Bảng tuần hoàn hóa học tiếng Việt có hình minh họa sinh động và dễ hiểu, gồm phiên bản Bằng hình ảnh và phiên bản Bằng chữ, bổ trợ cho nhau. Các độc giả có thể download ảnh về và sử dụng dưới dạng bản mềm, hoặc in ra đến khổ giấy A3. Rất hữu ích cho lớp học cũng như gia đình. Nếu muốn file có độ phân giải cao hơn để in khổ to hơn, xin download pdf ở cuối bài.

Bảng tuần hoàn này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của tác giả Keith Enevoldsen, giữ nguyên hình minh họa. Độc giả nào muốn sử dụng bản gốc tiếng Anh xin mời vào đây.

Nếu độc giả nào phát hiện chỗ sai sót, xin báo lại bằng comment để sửa. Xin cảm ơn.

Bảng tuần hoàn – bằng hình
Bảng tuần hoàn – bằng chữ

File pdf (10MB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s