Phân biệt: Cưa và Dao răng cưa

Cưa

Cưa cầm tay cơ bản có hai loại lưỡi: lưỡi cưa xẻ (crosscut saw) và lưỡi cưa rong (rip saw).

Lưỡi cưa xẻ (crosscut saw) – hai hàng lưỡi dao so le nhau
Lưỡi cưa rong (rip saw) – hai dãy đục so le nhau

Cưa xẻ dùng để cắt ngang thớ gỗ, cưa rong để cắt dọc thớ. Trong cả hai loại, các răng cưa không thẳng hàng mà so le với nhau, do đó rãnh cưa rộng hơn một chút so với độ dày của lưỡi cưa, khiến lưỡi cưa không bị kẹt.

Cưa rong hoạt động như vô số cái đục, đục liên tiếp vào gỗ. Nếu cưa dọc thớ, cưa rong có tốc độ nhanh hơn, và không làm nham nhở mép cưa.

Cưa xẻ hoạt động như hai dãy dao cắt hai bên đồng thời đục bỏ phần gỗ ở giữa hai vết cắt. Khi cưa ngang thớ, nếu dùng cưa rong thì giống như ta đục ngang thớ gỗ, thớ gỗ sẽ bật lên khiến mép cưa nham nhở. Nếu dùng cưa xẻ, thì bởi vì dao đã cắt hai bên thớ, nên khi phần gỗ ở giữa bị đục bỏ thì không làm nham nhở mép cưa.  

VERITAS Gent's Saws | FINE TOOLS
So sánh vết cưa của hai loại cưa

Dao răng cưa

Dao răng cưa (serrated knife) có lưỡi trông giống lưỡi cưa nhưng rất khác. Khác biệt ở chỗ các răng cưa đều nằm về một phía chứ không đối xứng qua trục lưỡi dao, tức là so với cưa xẻ có hai dãy lưỡi dao thì dao răng cưa chỉ có một dãy. Dao răng cưa cắt sẽ không tạo ra mùn cưa.

5 Ways to Use a Serrated Knife…Other Than Cutting Bread! | Kitchn
Dao răng cưa – tất cả răng nằm về một mặt của lưỡi dao

Leave a Reply