Tag Archives: anh hùng

Thơ: Người anh hùng nói

(Thấy hay nên copy về, từ nguồn: http://vuongtrinhan.blogspot.com/2014/11/phan-boi-chau-va-phan-chau-trinh-hai.html. Có sửa vài chỗ sau khi đối chiếu bản gốc)
Người anh hùng nói
Felix Pollak (nhà thơ Mỹ, gốc Ba Lan, 1909-1987)

Tôi đã không chịu đi
Chúng bắt tôi vào quân dịch

Tôi đã không muốn chết
Chúng gọi tôi là nhát hèn

Tôi đã tìm cách trốn
Chúng mang tôi ra tòa án binh

Tôi đã không nổ súng
Chúng bảo tôi là không có thớ

Chúng mở cuộc xuất kích
Một viên đạn ngấu nát ruột tôi (đoạn này k0 thấy trong bản gốc)

Tôi khóc trong đau đớn (bản cũ: Tôi đau quá khóc lên)
Chúng đưa tôi vào nơi trú ẩn (bản cũ: hầm trú ẩn)

Ở chỗ trú tôi đã chết (bản cũ: Trong hầm tôi đã chết)
Chúng thổi kèn tiễn tôi (bản cũ: chúng lặng lẽ chào tôi)

Chúng đã gạch tên tôi
Và chôn tôi dưới một cây thánh giá

Chúng đọc điếu văn trong thành phố tôi sinh
Tôi không thể kêu lên là chúng nói dối

Chúng nói tôi đã cống hiến đời mình
Tôi thì cố mà giữ lại

Chúng nói tôi là tấm gương
Tôi thì đã cố chạy trốn (đoạn này k0 thấy trong bản dịch cũ)

Chúng nói chúng tự hào về tôi
Tôi thì thấy xấu hổ vì chúng (bản cũ: Tôi thì đã xấu xa đi vì chúng)

Chúng nói mẹ tôi nên tự hào
Mẹ tôi khóc (đoạn này k0 thấy trong bản dịch cũ)

Tôi đã muốn sống còn
Chúng gọi tôi hèn nhát

Tôi đã chết hèn nhát
Chúng gọi tôi anh hùng

 

Speaking: The Hero

I did not want to go.

They inducted me.

I did not want to die.

They called me yellow.

I tried to run away.

They courtmartialed me.

I did not shoot.

They said I had no guts.

I cried in pain.

They carried me to safety.

In safety I died.

They blew taps over me.

They crossed out my name

And buried me under a cross.

They made a speech in my home town.

I was unable to call them liars.

They said I gave my life.

I had struggled to keep it.

They said I set an example

I had tried to run.

They said they were proud of me.

I had been ashamed of them.

They said my mother should be proud.

My mother cried.

I wanted to live.

They called me a coward.

I died a coward.

They called me a hero.

– Felix Pollak, USA