Lợi thế phát triển của gia công phần mềm

Khác với công ty làm sản phẩm, công ty phần mềm làm gia công có khách hàng giỏi hơn mình và có ý định gắn bó lâu dài với mình cùng tham gia quản lý. Do đó, công ty gia công có thể lợi dụng khách hàng làm cho mình 2 việc tối quan trọng cho phát triển: xây dựng văn hóa kỷ luật, và dạy nhân viên. Công ty làm sản phẩm thì phải tự làm 2 việc vô cùng khó khăn này.

Dưới sức ép và giám sát của khách hàng, nhân viên sẽ nhanh chóng đi vào kỷ luật. Từ xưa Tố Hữu đã có thơ về dự án gia công cho chủ đầu tư nước ngoài: “thầy cai ông sếp không thương/ roi bò còn vụt còn tương lên đầu/ chém cha ba đứa đánh phu/ choa đói choa rét bay thù gì choa / bay coi Tây Nhật là cha / sướng chi bay hại nước nhà bà con”. Ông sếp chính là PM của khách hàng cử sang, thầy cai là PM/ BU Lead của ta. Khách hàng chả thích thú gì việc này, cực chẳng đã nhưng không có cách khác.

Khách hàng giỏi hơn, nên cũng dạy dỗ được rất nhiều. Từ cách thức làm việc, quy trình, công cụ, v.v. nhân viên chỉ cần sáng dạ một chút là học được ít nhiều, dần dần đủ năng lực để làm việc cho họ.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo công ty chỉ cần bổ sung thêm các hình thức động viên xả xì trét, và có thể mạnh dạn trao quyền cho nhân viên, biết rằng tuy chưa đủ năng lực nhưng họ sẽ nhanh chóng được đánh đập dạy bảo ra trò. Do đó mà đội ngũ có thể lớn nhanh. Tất nhiên lãnh đạo còn phải làm nhiều việc khác, nhưng 2 việc nêu trên có lẽ là khó nhất.

Lãnh đạo giống như bố mẹ hay anh cả, còn khách hàng giống như thầy.

Leave a Reply