Quan điểm: biết rộng hơn học sâu

Bài này đưa ra quan điểm và phân tích tại sao mọi người nên trở thành polymath (người hiểu biết rộng) trong kỷ nguyên kinh tế tri thức hiện đại.

Quan điểm này trái với lời dạy dân gian “một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”. Các luận điểm:

  • Trở thành thật giỏi về 1 thứ khó hơn là giỏi vừa vừa vài thứ. Nếu bạn không cảm thấy có thể có năng lực rất sâu về gì đó, hãy chọn nhiều.
  • Giỏi vài thứ có thể giúp ta tìm ra một ứng dụng, một sự kết hợp mới giữa các lĩnh vực đó. Như vậy, ta có lợi thế cạnh tranh mới (kiểu đại dương xanh)
  • Việc học các lĩnh vực mà bạn quan tâm đã trở nên dễ dàng hơn – tài nguyên rất sẵn trên internet
  • Liên tục xuất hiện các ứng dụng mới là sự kết hợp của nhiều ngành khác nhau. Nếu bạn giỏi trong các ngành đó thì bạn có cơ hội lớn
  • Vì đó là lĩnh vực mới xuất hiện, nên bạn rất có lợi thế.

Kết luận: nên tìm hiểu và học tất cả các lĩnh vực mà mình quan tâm, bất kể khoa học, nghệ thuật hay gì. Suy nghĩ về việc kết hợp chúng để tạo ra giá trị mới (với ứng dụng công nghệ), hoặc theo dõi sự xuất hiện của các kết hợp đó để đi theo.

Leave a Reply