Tag Archives: X. hội & G. dục

Paul Lockhart – Lời than vãn của một nhà toán học

Bản dịch bài viết  “A Mathematician’s Lament” của tác giả Paul Lockhart – một nhà toán học đã giảng dạy nhiều năm tại một trường tư ở Mỹ. Người dịch: Nguyễn Tiến Đạt, đăng tải trên trang “Học Thế Nào”. Bài viết rất hay về quan điểm dạy toán ở trường phổ thông.

Phần 1/4: http://hocthenao.vn/2013/08/10/loi-than-van-cua-mot-nha-toan-hoc-p1-paul-lockhart-nguyen-tien-dat-dich/

Phần 2/4: http://hocthenao.vn/2013/08/17/loi-than-van-cua-mot-nha-toan-hoc-p2-paul-lockhart-nguyen-tien-dat-dich/

Phần 3/4: http://hocthenao.vn/2013/08/24/loi-than-van-cua-mot-nha-toan-hoc-p3-paul-lockhart-nguyen-tien-dat-dich/

Phần 4/4: http://hocthenao.vn/2013/08/24/loi-than-van-cua-mot-nha-toan-hoc-p4-paul-lockhart-nguyen-tien-dat-dich/