Các loại thành viên của cộng đồng

Kế cả những người chỉ ghé qua ngắm nghía, có thể chia cộng đồng thành 5 thành phần:

1. Visitor (ghé xem): những người này thường đông nhất và không được tính là thành viên. Họ tò mò ghé vào xem rồi bỏ đi. Việc cần làm là chuyển họ thành member (làm cho họ đăng ký). Cộng đồng online có thể thống kê con số này. Nếu là cộng đồng nội bộ công ty thì con số này bằng 0 (ai cũng là member).

2. Lurker (giấu mặt): đây là những thành viên đã đăng ký nhưng không tham gia đóng góp (viết bài, upload), chỉ view và download. Kể cả những người chỉ đóng góp đôi lần rồi thôi. Đa số lurker là inactive member. Có nhiều cộng đồng có hành động loại bỏ những người này nếu inactive sau một thời gian dài. Theo luật 90-9-1 (*), họ chiếm 90% tổng số registered members của cộng đồng.

3. Contributor (đóng góp): những người có đóng góp cho cộng đồng, ví dụ viết bài. Thông thường chu kỳ tính activeness là 30 ngày, tức là cộng đồng thống kê số active member của mình trong vòng 30 ngày qua. Số contributor chiếm khoảng 9% thành viên cộng đồng.

4. Evangelist (truyền bá): những người không chỉ đóng góp nội dung thường xuyên mà còn tích cực tham gia các hoạt động khác. Đặc biệt họ tích cực quảng bá và mời mọi người tham gia cộng đồng. Họ là những người nổi tiếng trong cộng đồng.

5. Leader (thủ lĩnh): cũng là các evangelist nhưng tham gia tổ chức các hoạt động cho cộng đồng, họ có uy tín lớn trong cộng đồng. Nên mời họ tham gia quản lý cộng đồng. Tổng số evangelist và leader chiếm khoảng 1%.

Community member type

(*) luật 90-9-1: 90% chỉ xem, 9% comment/edit và 1% tạo bài mới.

Leave a Reply