Khởi sự hay không khởi sự?

1. Seth Godin: Người Khởi sự (The initiator)

Cứ mỗi người đủ chú tâm để làm ra thứ gì đó, đủ dũng khí để đưa nó ra, đủ hào phóng để nói “đây, tôi đã làm cái này”…

Sẽ có mười người nói “tôi mà làm thì hay hơn nhiều.”
Có một trăm người nói “anh là ai mà đòi làm cái này?”
Một nghìn người nói “tôi cũng định làm từ lâu rồi”

Và một vạn người chẳng thèm quan tâm.

Và điều đó chẳng sao, vì người chúng ta cần, người ta yêu mến, người mà ta sẽ nhớ, chính là người đầu tiên – kẻ khởi sự – người đã thực sự để tâm.

Xin cám ơn vì công việc mà bạn đã làm.
(http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2015/11/the-initiator.html)

2. Bhagavad Gita: “The wise man never initiates any action.”
3. Vậy, có nên khởi sự hay không???

Leave a Reply