Giữ chuẩn mực nghề


Seth Godin: Giữ chuẩn mực nghề

Kiến trúc sư từ chối thiết kế một tòa nhà to và xấu xí, được xây chỉ nhằm tăng doanh thu ngắn hạn. Cô hiểu rằng nâng mức trung bình trong xã hội là một phần công việc của mình.

Nhà phẫu thuật từ chối ca mổ không cần thiết, cho dù bệnh nhân có đòi đến đâu. Ông không nhầm lẫn giữa lời tuyên thệ và thu nhập.

Nhà tiếp thị không giúp khách hàng làm một chiến dịch spam đầy thủ thuật và mánh lới, vì cô hiểu sự nghiệp của mình là tổng các dự án đã làm.

Một chính khách không vội lợi dụng sự khát máu của đám đông, vì chính khách điều hành theo những bản năng hướng thiện, không phải hướng ác.

Có đầy rẫy những kẻ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thấp hèn, hạ mình xuống và tìm cách “cho công chúng thứ họ muốn”. Nhưng người đó không nhất thiết phải là bạn. Những người chuyên nghiệp luôn giữ chuẩn mực. Người chuyên nghiệp sẽ đẩy trở lại.

Datpp dịch

3 thoughts on “Giữ chuẩn mực nghề

  1. Rainy Day

    Chuẩn mực nghề có lẽ cũng là một dạng lương tâm. Mà mọi người biết rồi đấy, bây giờ nhiều người quan điểm rằng “lương tâm không bằng lương tháng” 😦

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s