Sao phải là bạn?

Seth Godin: Điều gì xảy ra nếu bạn ngừng công việc?

Liệu điều gì sẽ xảy đến với khách hàng của bạn nếu bạn đóng cửa vào ngày mai? (Tôi biết khá rõ điều gì sẽ xảy ra với bạn, câu hỏi không phải thế… Điều gì sẽ xảy ra với họ?)

Điều gì sẽ xảy đến với khách hàng hiện tại và tương lai của bạn nếu bạn ngừng công việc?

Nếu bạn ngừng xuất hiện, nếu bạn ngừng bán gì đó, liệu họ có nhung nhớ?

Nếu hãng hàng không đóng cửa, ta chỉ việc tìm hãng khác. Nếu một chính khách dập khuôn ra đi, ta chỉ việc bầu người khác…

Liệu có nghĩa lý gì khi chính bạn làm việc đó chứ không phải ai khác?

Datpp bình luận: tương tự, điều gì sẽ xảy đến với tổ chức của bạn, đồng nghiệp của bạn nếu ngày mai bạn rời đi? Trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ biết giá trị (value) và giá (price) của bản thân.

What if you stopped?
What would happen to your audience if you shut the doors tomorrow? (I know what would happen to you, that’s not my question… what would happen to them?)

What would happen to your customers and to your prospects if you stopped doing your work?

If you stopped showing up, if you stopped selling them something, would they miss you if you were gone?

If the airline went away, we’d just find another airline. If the cookie cutter politician went away, we’d just vote for someone else. If the typical life insurance agent…

Does it matter if it’s you doing the work?

http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2015/04/what-if-you-stopped.html

Leave a Reply