WSJ: Kỹ năng lập trình – chìa khóa mở tương lai cho trẻ em

Trích dịch vài ý từ bài báo ngày 26/4/2015 trên WSJ: http://www.wsj.com/articles/why-coding-is-your-childs-key-to-unlocking-the-future-1430080118

  • Những người đang dạy bọn trẻ cho rằng, kỹ năng lập trình chỉ là bước khởi đầu. Cái mà tụi trẻ đang học, cái mà chúng phải học để có thể kiếm việc làm trong thế kỷ 21, là thứ mà các nhà giáo dục gọi là “procedural literacy” (“vỡ lòng về trình tự”(*), tư duy thủ tục, xóa mù thuật toán?).
  • “Khi bạn học lập trình, bạn bắt đầu nghĩ về các loại quá trình trên đời”… Dạy lập trình không những là dạy cho trẻ kỹ năng giải quyết vấn đề, mà còn là kỹ năng thể hiện ý tưởng của bản thân.
  • Điều tuyệt vời của khoa học máy tính (computer science) là sự kết hợp của kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và sáng tạo, trong khi bản thân nó vừa là tri thức nền tảng, lại vừa là tri thức nghề nghiệp (vocational).
  • Lập trình, theo nghĩa nhất định, là một hình thức khác của viết – tạo ra những câu chuyện có tương tác và sống động.
  • Những người tôi phỏng vấn đều cho rằng cách tốt nhất để thu hút bọn trẻ là cho chúng lập trình game, hoặc biến các bài tập thành một hình thức chơi (a form of play)

Xem thêm: https://phanphuongdat.com/2015/04/09/gioi-thieu-lop-day-lap-trinh-cho-hoc-sinh-cap-1-2/

(*) Nguyễn Ái Việt dịch.

1 thought on “WSJ: Kỹ năng lập trình – chìa khóa mở tương lai cho trẻ em

  1. Pingback: [Bài cũ] WSJ: Kỹ năng lập trình – chìa khóa mở tương lai cho trẻ em | Viet Nam Young Programmer Club

Leave a Reply