Chỉ số đói nghèo toàn cầu 2016: Viêt Nam xếp 65/118

Trong báo cáo Chỉ số Đói nghèo Toàn cầu (Global Hunger Index) 2016, Việt Nam được 14.5 điểm, xếp trong nhóm “đói nghèo vừa phải” (moderate). Nếu phấn đấu xuống dưới 10.0 thì sẽ thuộc nhóm “ít đói nghèo” (low), tuy chưa phải là không đói. Các nước phát triển không bị đưa vào danh sách này.

Thứ hạng của Việt Nam khá tốt, hơn các nước trong khu vực như Philippines (19.9), Cambodia (21.7), Indonesia (21.9), Myanmar (22), Lào (28.1), Timor Leste (34.3). Tuy nhiên, vẫn kém hơn mức trung bình của khu vực Đông và Đông Nam Á (12.8), kém Thái Lan (11.8), Malaysia (9.7). Cuba có chỉ số rất tốt (<5), thuộc nhóm tốt nhất bị liệt kê trong danh sách này, đứng cao hơn Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác.

ghi-2016

Đặc biệt, từ năm 1992 đến nay, cứ mỗi chu kỳ 8 năm Việt Nam lại cải thiện mạnh chỉ số này, giảm khoảng 30%:

1992: 41.5
2000: 30.2
2008: 22.1
2016: 14.5

Theo đà này, sau một chu kỳ nữa đến 2024 Việt Nam sẽ được vào nhóm “ít đói nghèo”.

GHI được tính từ 4 chỉ số:

  • PUN: proportion of the population that is undernourished (in %)
  • CWA: prevalence of wasting in children under five years old (in %) – gầy so với chiều cao
  • CST: prevalence of stunting in children under five years old (in %) – thấp so với tuổi
  • CM: proportion of children dying before the age of five (in %)

Leave a Reply