Khái niệm: nurse log


Việt Nam có câu “tre già măng mọc”, ý là thế hệ sau sẽ lên thay thế hệ trước. Nhưng có thể thấy thế hệ trước chả đóng góp gì cho chuyện đó, tre già bất lực nhìn măng non mọc mà thôi.

Mới đây được biết đến khái niệm nurse log, tạm dịch là “thân cây nuôi dưỡng”. Đó là hiện tượng khi 1 cây cao và to đổ xuống trong rừng, nó sẽ phát quang cả 1 vạt từ trên xuống dưới, kiến ánh sáng lọt vào và tạo điều kiện cho cây con mọc lên. Cây con mọc lên trên chính cái nurse log kia, hút dinh dưỡng từ đó và bám rễ dần xuống đất. Như vậy cây to khi chết đã mở đường và nuôi dưỡng cây con.

Nurse log
https://www.sciencephoto.com/media/176863/view/nurse-log

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s