Tag Archives: thân cây nuôi dưỡng

Khái niệm: nurse log

Việt Nam có câu “tre già măng mọc”, ý là thế hệ sau sẽ lên thay thế hệ trước. Nhưng có thể thấy thế hệ trước chả đóng góp gì cho chuyện đó, tre già bất lực nhìn măng non mọc mà thôi.

Mới đây được biết đến khái niệm nurse log, tạm dịch là “thân cây nuôi dưỡng”. Đó là hiện tượng khi 1 cây cao và to đổ xuống trong rừng, nó sẽ phát quang cả 1 vạt từ trên xuống dưới, kiến ánh sáng lọt vào và tạo điều kiện cho cây con mọc lên. Cây con mọc lên trên chính cái nurse log kia, hút dinh dưỡng từ đó và bám rễ dần xuống đất. Như vậy cây to khi chết đã mở đường và nuôi dưỡng cây con.

Nurse log
https://www.sciencephoto.com/media/176863/view/nurse-log