Đất nước là từng người dân

Cách vụ xử người dân Đồng Tâm không xa, người ta ra đề cho học sinh bình luận về “đất nước của nhân dân”. Người ta nói đất nước là của nhân dân, nhưng chính quyền “của nhân dân”, tòa án “của nhân dân” đang tước đi quyền có một phiên tòa công bằng, công khai của nhân dân! Không chỉ quyền của những người bị đưa ra xét xử, mà cả quyền được biết được bàn được kiểm tra của những người dân khác. Có thể những người dân kia có tội, nhưng không ai được tước đi quyền được thực thi công lý của họ.

Người Nga nói, yêu nước không phải là ôm hôn cây bạch dương. Với người Việt, yêu nước không là selfie trước ruộng bậc thang, hay vẫy cờ ăn mừng bóng đá. Yêu nước là yêu đồng bào mình, yêu những người trung thực, chân chính khi họ gặp khó khăn. Một người có thể không cùng quan điểm với họ, không thích họ, nhưng vẫn có trách nhiệm đòi công lý cho họ, trong phạm vi khả năng của mình.

Yêu nước không phải là yêu chính quyền. Có thể từ bé ta được dạy yêu chính quyền, và đánh đồng với yêu nước. Không phải, đó là dạy sự phục tùng. Vào những thời khắc quyết định, yêu nước có thể là đứng lên phản đối hành động của chính quyền. Đây chính là học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng của tiền nhân, vì các tiền nhân của chúng ta đã làm đúng như thế ở thời của họ!Đất nước CỦA nhân dân, và đất nước LÀ từng người dân cụ thể.

(cảm hứng từ tấm ảnh chụp tại Belarus những ngày này, được đặt tên là “chính quyền và đất nước”)

Leave a Reply