Tag Archives: cải cách ruộng đất

Các hạng nông dân trong CCRĐ

Cải cách ruộng đất chia nông dân thành các hạng:

  • Cố nông: những người nghèo tận cùng, ko có ruộng đất, phải bán vợ đợ con, cày thuê cuốc mướn
  • Bần nông: nông dân nghèo, có thể có chút ruộng, nhưng nợ nần, thiếu đói
  • Trung nông bậc dưới: có ruộng k0 lớn, đủ ăn nếu thuận thời tiết, có thể xây được nhà gỗ, tậu được trâu, hoặc chung tiền mua trâu
  • Trung nông bậc trên: có đủ ruộng cày, có thể xây được nhà gỗ, tậu được trâu, đủ ăn quanh năm
  • Phú nông bao gồm địa chủ, bá hộ, phú hộ, cường hào… những người có nhiều ruộng đất, nhà cửa, trâu bò và gia nhân, người hầu, thê thiếp

(theo Phan Cẩm Thượng. Văn minh vật chất của người Việt)

Nguyễn Mạnh Tường: Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo

Tham luận đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30.10.1956

Thưa các quí vị,

Hội nghị Mặt trận Trung ương họp để nghiên cứu các sai lầm trong Cải Cách Ruộng Đất và chính sách sửa chữa sai lầm ấy. Hôm nay tôi được đúc kết trước toàn thể Hội nghị các ý kiến mà trong mười ngày vừa qua tôi đã trình bày trong tổ thảo luận, với tinh thần thận trọng của người trí thức không bao giờ quên trách nhiệm của mình trước nhân dân và lịch sử nước nhà. Continue reading