Tag Archives: hạng nông dân

Các hạng nông dân trong CCRĐ

Cải cách ruộng đất chia nông dân thành các hạng:

  • Cố nông: những người nghèo tận cùng, ko có ruộng đất, phải bán vợ đợ con, cày thuê cuốc mướn
  • Bần nông: nông dân nghèo, có thể có chút ruộng, nhưng nợ nần, thiếu đói
  • Trung nông bậc dưới: có ruộng k0 lớn, đủ ăn nếu thuận thời tiết, có thể xây được nhà gỗ, tậu được trâu, hoặc chung tiền mua trâu
  • Trung nông bậc trên: có đủ ruộng cày, có thể xây được nhà gỗ, tậu được trâu, đủ ăn quanh năm
  • Phú nông bao gồm địa chủ, bá hộ, phú hộ, cường hào… những người có nhiều ruộng đất, nhà cửa, trâu bò và gia nhân, người hầu, thê thiếp

(theo Phan Cẩm Thượng. Văn minh vật chất của người Việt)