Tag Archives: sneezer

“Vịnh chê bai”

Dịch từ Seth Godin: Beware the gulf of disapproval

Khi một ý tưởng mới được truyền bá, đa số những người nghe được sẽ chê bai nó.

Gulf of Approval

Bắt đầu từ góc trái. Dù là một ý tưởng mới, một sáng kiến đệ trình, hay một sản phẩm mới – lúc đầu chẳng ai hay biết.

Rồi bạn bắt đầu đẩy nó. Đa số những người nghe được (đường màu đỏ) sẽ không hiểu. Họ nghĩ điều đó là rủi ro, hoặc chẳng ích lợi gì, hoặc quá tốn kém. Hoặc là cả ba.

Và đó là dấu chấm hết, chỉ trừ với những người ở đường màu xanh. Họ là những người đón nhận sớm (early adopters), những người tin bạn. Một vài trong số họ sẽ là “dư luận viên” (sneezer) cho bạn. Họ đi buôn với tất cả về ý tưởng mới của bạn.

Đây chính là thời khắc nguy hiểm. Nếu bạn chú ý đến tất cả những người không thích ý tưởng của bạn, bạn sẽ dừng lại ở đây. Đây là lúc “vịnh chê bai” đạt ngưỡng tối đa. Điều này đã xảy ra với điện thoại, với web, với nhạc rap,v.v. rất nhiều người nghe về chúng, nhưng số ủng hộ (đường xanh) nhỏ hơn rất nhiều so với những người có thiện chí (nhưng, tiếc thay, lại sai lầm) ở đường đỏ.

Đôi khi, nếu bạn lỳ lợm, giá trị được tạo ra cho nhóm xanh sẽ nhân lên. Các fan của bạn cũng lỳ lợm và dần làm nhóm chê bai đổi ý, từng người một. Dần dần, họ chuyển từ hoài nghi sang chấp nhận một thực tế mới.

Khi bạn đi vào vịnh chê bai, đừng chú ý đến đường đỏ. Thay vào đó, hãy tin vào đường xanh.