hysteria

ức bệnh, ức chứng (癔症). Có phương án dịch là ‘cuồng loạn’ có vẻ không phù hợp.