Tag Archives: kẻ ngu

Năm định luật cơ bản về sự ngu ngốc

Sau nhiều năm nghiên cứu, Carlo Cipolla đã tổng kết được 05 định luật phổ quát dành cho bất kỳ xã hội nào. Hóa ra, bản thân sự ngu ngốc nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ta thường nghĩ về nó.

Continue reading