Tag Archives: nữ hoàng rồng

Nữ hoàng rồng (Game of Thrones 8)

Rất nhiều ý kiến chê tập 5 mùa 8 của bộ phim Game of Thrones, nhất là trong việc gây thất vọng về Nữ hoàng rồng. Mình lại thấy thích vì chỉ trong vài đoạn đối thoại ngắn xảy ra vào đêm trước trận chiến, các tác giả đã cho thấy bản chất của Nữ hoàng, trong tương lai chắc sẽ là một nhà độc tài vĩ đại, vừa tàn bạo lại vừa được yêu quý. Continue reading