Hai loài vật

Có hai loài vật, một có lợi và một có hại đối với con người, từ rất bé đến cực to tùy kích thước. Với nhau thì chúng sống hòa thuận, thậm chí cá thể loài này có thể đẻ ra loài kia, và dân gian tin rằng loài có ích luôn đi một mình, còn loài có hại luôn đi cùng nhau. Con người luôn mong tránh loài có hại và gặp loài có ích, nhưng họ không bao giờ biết chắc sẽ gặp loài nào hay không vì chúng luôn xuất hiện bất ngờ. Tuy nhiên, họ lại nhìn thấy dấu vết quá khứ của chúng, và có thể chuẩn bị để tăng khả năng tránh loài này và gặp loài kia.

Hỏi hai loài vật đó là gì?

1 thought on “Hai loài vật

Leave a Reply