Hai loài vật


Có hai loài vật, một có lợi và một có hại đối với con người, từ rất bé đến cực to tùy kích thước. Với nhau thì chúng sống hòa thuận, thậm chí cá thể loài này có thể đẻ ra loài kia, và dân gian tin rằng loài có ích luôn đi một mình, còn loài có hại luôn đi cùng nhau. Con người luôn mong tránh loài có hại và gặp loài có ích, nhưng họ không bao giờ biết chắc sẽ gặp loài nào hay không vì chúng luôn xuất hiện bất ngờ. Tuy nhiên, họ lại nhìn thấy dấu vết quá khứ của chúng, và có thể chuẩn bị để tăng khả năng tránh loài này và gặp loài kia.

Hỏi hai loài vật đó là gì?

1 thought on “Hai loài vật

  1. jerry1904

    Đáp án là gì ạ? Em đã nghĩ nó liên quan gì đó đến May và Rủi. Nhưng có vẻ không phải.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s