Những câu nói của Narayana Murthy. Phần 3 (về Leadership)

1. Hãy coi công việc là quan trọng chứ không phải bản thân.
Take your work seriously but not yourself.

Trong các nhận xét của đồng nghiệp về ông Murthy nhân dịp ông về hưu, tôi thích nhất nhận xét “accessible and responsive”. Nhiều lãnh đạo quá coi trọng bản thân.

2. Hãy độc đáo, khác biệt, táo bạo, phi lý. Hãy là bất cứ thứ gì để hiện thực hóa mục đích và mơ ước của mình.
Be original, daring, different, unreasonable. Be anything that will assert the integrity of your purpose and imaginative vision.

3. Tôi luôn cảm thấy sở trường nhất khi làm việc với các bạn trẻ. Tôi luôn tiên phong trong việc cất nhắc các bạn trẻ vào các vị trí lãnh đạo.
I am at my best when working with youngsters. I am a proponent of bringing younger people into leadership positions

Ở Việt Nam cũng có nhiều lãnh đạo quan tâm, tôn trọng và tin tưởng vào giới trẻ. Tất nhiên cũng có những người nghi ngờ các bạn trẻ, và khi đã nghi ngờ thì rất hay tập trung vào lỗi lầm thay vì khuyến khích điểm mạnh của họ.

4. Để tiến bộ thì rất cần tự tin. Cởi mở là biểu hiện của tự tin.
Confidence is extremely important for progress. Openness is such a sign of self-confidence

Cởi mở, tự trào, không quan trọng hóa bản thân (nhưng rất tự trọng) là các dấu hiệu của một cá nhân tự tin cũng như một tổ chức tự tin.

5. Hạnh phúc là khi có dòng tiền dương.
Happiness is positive cashflow

6. Người tài là người có khả năng học.
Learnability

Nhưng thế nào là người tài? Murthy cho rằng người tài là người có khả năng học (learnability). Cụ định nghĩa learnability = the ability to extract generic inferences out of specific instances and using them to solve new unstructured problems, tức là khả năng rút ra các kết luận tổng quát từ các trường hợp cụ thể, rồi dùng chúng để giải quyết các vấn đề mới phi cấu trúc.

(còn bổ sung tiếp)

2 thoughts on “Những câu nói của Narayana Murthy. Phần 3 (về Leadership)

Leave a Reply