Seth Godin: Bài học 10 lần

Lập trình viên 10x, chuyên gia chiến lược 10x, bác sĩ phẫu thuật 10x.

Đây là thứ ta luôn tìm kiếm. Người chơi ở một cấp độ khác, tạo ra thứ thay đổi thế giới.

Vấn đề là: một người ở mức 1x không thể trở thành một người 10x chỉ bằng cách chăm chỉ gấp mười lần. Thời gian không cho phép là một chuyện, lý do khác là người 10x hoạt động trên một trục khác. Câu chuyện không phải là nỗ lực nhiều hơn. Mà là thấu hiểu hơn.

Để thực hiện bước nhảy vọt đó, bạn cần tin tưởng vào bản thân. Để tạo không gian. Để có kỷ luật nói không với phiền nhiễu hoặc thậm chí với các dự án đưa bạn trở lại 1x.

Lý do có rất ít người ở mức 10x không phải vì chúng ta thiếu tài năng bẩm sinh. Mà bởi vì hệ thống của chúng ta và những câu chuyện ta tự nói với mình khiến ta tin rằng lặp đi lặp lại công việc 1x đến kiệt sức là con đường an toàn hơn.

Nguồn: https://seths.blog/2018/12/the-10x-lesson/

Leave a Reply