edX blog: Việc Sản xuất Video Ảnh hưởng tới Sự tham gia của Sinh viên như thế nào

Minh Trương dịch từ nguồn

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn của bài nghiên cứu Việc Sản xuất Video Ảnh hưởng tới Sự tham gia của Sinh viên như thế nào: Một Nghiên cứu Thực nghiệm về Video MOOC (Massive Open Online Course – Khoá học Trực tuyến Mở Đại trà) tại Hội nghị ACM về Học quy mô (Learning at Scale – L@S). Video là trọng tâm đối với trải nghiệm học tập của sinh viên ở nhiều loại hình MOOC.

edx

Hình phía trên cho ta thấy bốn loại video chính trên nền tảng edX:
a.) bải giảng trên lớp được thu lại
b.) giáo viên hướng dẫn ngồi nói chuyện
c.) vẽ trực tiếp trên máy tính bảng kiểu Khan (được phổ biến bởi Khan Academy)
d.) trình chiếu PowerPoint

Câu hỏi: Việc Sản xuất Video Ảnh hưởng tới Sự tham gia của Sinh viên trong MOOC như thế nào?

Cách chúng tôi tìm câu trả lời: Chúng tôi đo sự tích cực tham gia vào bài học theo tiêu chí là học viên xem mỗi video trong bao lâu và họ có cố gắng trả lời các vấn đề đánh giá sau video hay không.

Chúng tôi lấy ra tất cả 862 video từ bốn khoá học edX được cung cấp từ mùa thu 2012 và phân loại từng video theo các dạng (ví dụ như bài giảng truyền thống, hướng dẫn giải quyết vấn đề) và phong cách sản xuất (ví dụ như slide PowerPoint, vẽ máy tính bảng kiểu Khan, giáo viên hướng dẫn ngồi nói chuyện). Chúng tôi tự động trích xuất các đặc tính khác như độ dài và tốc độ nói (số từ trên mỗi phút). Sau đó, chúng tôi khai thác nhật ký máy chủ edX để ghi nhận được hơn 6,9 triệu phiên xem video từ gần 128.000 sinh viên.

Theo chúng tôi biết, đây là nghiên cứu có quy mô lớn nhất về tính tương tác với video cho đến nay.

Đây là những gì chúng tôi tìm thấy và một vài lời khuyên:

Dưới đây là bảy phát hiện chính của chúng tôi và các lời khuyên tương ứng cho những nhà sản xuất video giáo dục trực tuyến:

1. Video ngắn có sức hấp dẫn hơn nhiều. Sự tập trung và tham gia vào bài giảng sẽ giảm mạnh sau 6 phút.

Lời khuyên: Đầu tư mạnh vào lên kế hoạch bài giảng tiền sản xuất để phân đoạn video thành các đoạn ngắn hơn 6 phút. Đây là lời khuyên quan trọng nhất!

2. Các video có xen kẽ một người hướng dẫn và nói chuyện cùng với trình chiếu slide PowerPoint hấp dẫn hơn là chỉ hiển thị các slide.

Lời khuyên: Đầu tư vào chỉnh sửa hậu kỳ để hiện thị đầu người hướng dẫn vào những thời điểm thích hợp trong video. Nhưng đừng lạm dụng quá vì các chuyển đổi đột ngột có thể gây giật mình. Hình ảnh trong hình ảnh cũng là một phương án tốt.

3. Video có sự gần gũi với cá nhân hấp dẫn hơn là các bản thu chất lượng cao từ studio.

Lời khuyên: Thử quay phim trong môi trường thân thiện và không quá nghiêm túc như văn phòng để mô phỏng trải nghiệm một đối một tại văn phòng. Không nhất thiết phải đầu tư vào sản xuất tại studio với ngân sách lớn.

4. Các bài hướng dẫn với hình thức vẽ trên máy tính bảng theo kiểu Khan hấp dẫn hơn slide PowerPoint hoặc code screencast.

Lời khuyên: Sử dụng hình ảnh chuyển động liên tục trong bài hướng dẫn cùng với cách thuyết minh ứng biến để học viên có thể theo dõi quá trình suy nghĩ của người hướng dẫn.

5. Ngay cả các bài giảng chất lượng cao được ghi lại từ trước cũng không hấp dẫn bằng việc chia bài giảng thành các đoạn ngắn đối với một MOOC.

Lời khuyên: Nếu người hướng dẫn vẫn muốn làm theo dạng ghi lại các bài giảng trên lớp truyền thống, họ nên lên kế hoạch bài giảng theo format MOOC trong đầu và làm việc nhiều với những nhà thiết kế bài giảng có kinh nghiệm trong giáo dục trực tuyến.

6. Video mà người hướng dẫn nói nhanh vừa phải với độ nhiệt tình cao sẽ hấp dẫn hơn.

Lời khuyên: Huấn luyện người hướng dẫn để họ thể hiện sự nhiệt tình và đảm bảo cho họ hiểu rằng không cần phải cố nói chậm lại. Học viên luôn có thể tạm dừng video nếu họ muốn nghỉ.

7. Học viên có cách tham gia khác nhau đối với video bài giảng và video hướng dẫn

Lời khuyên: Đối với bài giảng, chú trọng hơn vào trải nghiệm xem lần đầu tiên. Với bài hướng dẫn, thêm các hỗ trợ cho việc xem lại và đọc lướt, ví dụ như chèn các nhãn phụ với phông chữ lớn trong toàn bộ video.

Leave a Reply