Tag Archives: popular psychology

Tâm lý học thường thức và Tâm lý học ‘vỉa hè’

Bạn có thể từng nghe đến hai khái niệm: Popular Psychology (TLH thường thức, bình dân hoặc đại chúng) và Pop Psychology (TLH pop, TLH ‘vỉa hè’). Thường thì hai khái niệm này tương đương nhau, nhưng trong một số trường hợp, có sự phân biệt TLH thường thức và TLH pop như sau:

Continue reading