“Chỉ số tiếp cận (reach) bị thổi phồng”

Nó có thể là quan niệm sai lầm lớn nhất trong quảng cáo.

Super Bowl tạo tiếp cận.
Google tạo tiếp cận.
Radio tạo tiếp cận.
Thì sao?

Sao phải nghĩ, một khi có thể tiếp cận nhiều người hơn đơn giản bằng cách chi thêm?

Tại sao, thay vào đó, lại nên tìm cách tiếp cận đúng người?

Thử lấy một ví dụ vớ vẩn: bạn có thể sử dụng một máy vô tuyến khổng lồ để bắn thông điệp tới hàng tỷ hoặc hàng nghìn tỷ người ngoài hành tinh sống trong các hệ mặt trời khác. Có đáng không?

Tôi đã đọc một bài tóm tắt chỉ ra rằng một trong những điểm yếu của quảng cáo Amazon là họ không có được độ tiếp cận như của Google.

Kết luận này sai theo nhiều cách.

Tiếp cận chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì việc của bạn không phải là gián đoạn mọi người trên các hành tinh khác, với những mối quan tâm khác. Việc của bạn là tương tác với những người quan tâm.

Chạy quảng cáo trên podcast phổ biến nhất không phải là cách thông minh nếu podcast phổ biến nhất đó tiếp cận những người không quan tâm đến bạn.

Có lẽ, nên trả thêm để tiếp cận được đúng người. Không nên trả thêm để tiếp cận nhiều người hơn.

Dịch từ nguồn.

Leave a Reply