Ba loại lòng tốt

Thứ nhất là lòng tốt của “làm ơn”, “cảm ơn” và “tôi đã sai, tôi xin lỗi.” Những sự tử tế nho nhỏ giúp ta tương tác suôn sẻ, và khiến những người khác cảm thấy ta không vô cảm với họ. Chúng không gây ra phí tổn gì cho ta, và trên thực tế, trong đa số tình huống, vào cuộc với lòng tốt là phần thiết yếu của kết nối, gắn kết và tiến bước.

Thứ hai là lòng tốt của phẩm giá. Tin tưởng mọi người ngay cả khi có hoài nghi mơ hồ (benefit of the doubt). Lòng tốt khi nhìn nhận ai đó như con người hiện tại của họ, và con người mà họ có thể thể trở thành, và nhận ra rằng tất cả mọi người, cả tôi và bạn, đều có những tâm tư trong đầu, có câu chuyện để kể, có nỗi sợ cần vượt qua, và những ước mơ cần thực hiện.

Và loại thứ ba: lòng tốt của việc không tìm cách tối đa hóa lợi ích cá nhân ngắn hạn. Lòng tốt của việc xây dựng gì đó cho cộng đồng, làm việc đáng làm, tìm một con đường tiến về phía trước – kiên định và không ích kỷ.

Lòng tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc hiển nhiên, vì chúng ta bị phân tâm bởi các cuộc cạnh tranh gay gắt đua nhau xuống đáy (race to the bottom), đua nhau về các chỉ số dễ đo và về việc tạo ra khan hiếm. Nhưng, cách tốt nhất để tiến về phía trước là bẻ lái về phía công lý, phẩm giá và kết nối.

Lòng tốt có thể nhân lên, và tạo ra cơ hội. Khi ta sẵn lòng phục vụ mọi người, ta có cơ hội làm cho mọi thứ tốt hơn.

Dịch từ Seth Godin. Three types of kindness. Có link sang Letter from Birmingham Jail của Martin Luther King – xem bản dịch tiếng Việt

Leave a Reply