Nhân viên sẵn sàng “bán mình” giá bao nhiêu?

Mô hình này nói về chiến lược tạo giá trị của một công ty. WTP (willingness to pay) là khoản tiền mà khách hàng sẵn lòng trả để mua hàng hóa dịch vụ của công ty. WTS (willingness to sell), nếu nói về người lao động, là khoản thu nhập đủ để họ sẵn lòng làm việc cho công ty.

Hiệu số của 2 cái này là giá trị (value) mà công ty tạo ra. Giá trị đó được chia làm 3 cục. Cục trên do khách hàng hưởng, vì họ phải trả tiền (price) thấp hơn so với số tiền mà họ sẵn lòng trả. Cục dưới do nhân viên hưởng, vì nhận được nhiều hơn so với mức thu nhập mà họ sẵn lòng nhận. Cục giữa là lợi nhuận của công ty.

Công ty có thể tăng lợi nhuận bằng cách đẩy Price lên hoặc Compensation xuống, nhưng chúng bị chặn bởi WTP và WTS. Do đó, công ty phải tìm cách tăng WTP và giảm WTS, tức là tăng giá trị do mình tạo ra. Nếu value lớn, công ty có thừa không gian để điều chỉnh 3 cục. Việc giảm WTS có thể bằng cách tạo ra điều kiện làm việc mà người lao động thích đến nỗi sẵn sàng nhận lương thấp hơn so với thị trường, hoặc thiết kế công việc sao cho, thay vì cần người giỏi, có thể sử dụng những người có năng lực thấp hơn.  

Tham khảo video chi tiết

1 thought on “Nhân viên sẵn sàng “bán mình” giá bao nhiêu?

Leave a Reply