witness

Chứng nhân / nhân chứng

Helping witness: chứng nhân giúp đỡ. Người đã có mặt, chứng kiến sự việc và giúp đỡ.