Tag Archives: chân lý

Nguyễn Đức Tùng: Bài ca của người cầm cành hoa chân lý

BÀI CA CỦA NGƯỜI CẦM CÀNH HOA CHÂN LÝ
Nguyễn Đức Tùng

Khi chúng ta đúng
Trái tim chúng ta rất cứng.

Chân lý thuộc về chúng
ta. Cái tốt thuộc về chúng
ta. Cái gì cũng thuộc về chúng
ta.

Dưới chân chúng ta đất sẽ trổ hoa
Như một với một là hai.

Khi chúng ta đúng
Những kẻ khác đều sai.

Chúng ta thật là đáng sợ.