Tag Archives: phản hồi

“Phản hồi tốt”

“Nguyên nhân khiến chúng ta hỏi xin phản hồi sẽ thay đổi cách ta hỏi xin.
Và cách ta hỏi xin sẽ thay đổi nội dung phản hồi mà ta nhận được.

Nhiều người, thậm chí khách hàng trả tiền, quá lịch sự hoặc quá bận rộn để chỉ trích, cho nên đưa ra phản hồi hào phóng. Ta không quen nhìn vào mắt người khác và nói rằng họ đã sai, đặc biệt khi ta cảm thấy họ đang cố gắng hết sức để làm đúng. Không phải tất cả phản hồi khen đều là khen. Ta đi lên bằng cách tìm những phản hồi chê chân tình. Ta làm điều đó bằng cách cởi mở về lý do tại sao ta muốn nhận phản hồi. Và sau đó, bằng cách hỏi đúng câu hỏi, đúng người, đúng thời điểm. Những câu hỏi mà đôi khi đem về câu trả lời mà ta không muốn nghe.”

Lược dịch từ Good Feedback

Quà ở đâu?
Khi nhận được góp ý (và chắc chắn ta sẽ nhận được),
ta nên tự hỏi mình ba từ này:
“quà ở đâu?”
Ta không thể kiểm soát việc mọi người sẽ nói gì
Nhưng ta có thể kiểm soát việc ta làm gì với những góp ý mà người ta đã nói
Hãy tìm xem quà ở đâu.
—–
It pays to ask ourselves these three words:
“Where’s the gift?“
We can’t control what others will say to us.
We can control what we choose to do with said feedback.
Find the gift.