Tag Archives: truyện giả tưởng

Mê Cung Ảnh (1/10)

Giới thiệu. Mê cung ảnh – Metaverse của năm 1997
Tuy đã và đang được các ông lớn đầu tư với số tiền khổng lồ, metaverse vẫn chưa trở thành một thế giới thứ hai của mọi người, nơi người ta vào hàng ngày để gặp gỡ, giải trí và làm ăn.
Vậy mà, metaverse đã hình thành rất rõ nét trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng năm 1997 của nhà văn Nga Sergey Lukyanenko, với tựa đề Mê cung ảnh (labyrinth of reflections). Trong truyện, mọi người vào được metaverse và có cảm giác đắm mình trong đó là nhờ một phần mềm có tính chất thôi miên, khiến trí não dựng nên cả một vũ trụ chỉ từ những nét vẽ đơn giản.
Chắc chắn nhiều thứ trong tiểu thuyết đã thuộc về quá khứ. Các công ty, công nghệ, từ lóng đã khác, nhưng vấn đề mà tác giả đặt ra và cách thức vận hành metaverse do tác giả tiên đoán vẫn còn nguyên tính thời sự, và có vẻ đang trở thành hiện thực. Mê cung ảnh thực sự là một cuộc phiêu lưu kỳ thú vào vũ trụ ảo, mà chúng ta sẽ còn phải chờ để thực sự trải nghiệm.
Cuốn sách đã được xuất bản tiếng Việt năm 2001.

Continue reading