Seth Godin: thang ba bước trong marketing

Lược dịch từ bài gốc: http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2014/11/a-three-step-marketing-ladder.html.

Thang 3 bước gồm:

 • Nhận biết (awareness)
 • Thuyết phục (education)
 • Hành động (action)

Nhận biết là khi người ta biết là bạn tồn tại.

 • Sự nổi tiếng rất hấp dẫn (nguyên văn: awareness is sexy)
 • K0 cần tất cả mọi người (hay phần lớn người) đều biết bạn, chỉ cần những người cần thiết (right ones) là đủ
 • Có lẽ chuyện nhận biết không phải là vấn đề lớn như bạn đang lầm tưởng
 • Người ta có xu hướng cứ muốn tăng nhận biết (và nó cũng dễ đo đếm).

Thuyết phục là câu chuyện bạn kể, chuyển tải thông tin và cảm xúc từ bạn đến với người tiêu dùng đã nhận biết bạn

 • Đa phần marketer quá mải nghĩ về mình (self-absorbed) để có thể làm tốt việc thuyết khách
 • Việc thuyết khách tốn thời gian
 • Thuyết khách có thể có nhiều dạng thức, nhưng hiệu quả nhất và đáng tin nhất vẫn là trải nghiệm

Hành động là bước cuối cùng, và là bước duy nhất được CFO ghi nhận. Nếu bạn hy sinh 2 bước trên hòng đẩy mạnh bước này, bạn sẽ sớm phải hối tiếc.

 • Hành động tự nhiên dễ xảy ra hơn so với hành động đòi hỏi bước nhảy cóc
 • Hành động mà bạn ngấm ngầm thúc đẩy sẽ làm người ta đề phòng (nguyên văn: anticipated action generates fear)
 • Câu trả lời thường là “để sau”, chứ k0 phải là “không”
 • Đa phần mọi người sẽ không sẵn sàng hành động, nhưng nếu được đối xử tốt, họ sẽ kể cho bạn bè (xem 2 bước trên)

(Hết bài dịch)

Bình luận của datpp: thực tế ở FPT rất đúng với 3 bước này:

 • Khi công ty đã rất nổi tiếng, vẫn có nhiều hoạt động được thực hiện nhằm tăng nhận biết, và một số còn hướng sai đối tượng đích.
 • Với khách hàng, FPT đã xác định đúng mục tiêu của mktg là làm sao để họ trải nghiệm được dịch vụ của công ty. Ví dụ khách hàng nước ngoài chịu đến thăm FSOFT thì khả năng hợp tác với nhau rất cao, hay học sinh thăm Hòa lạc thì khả năng ứng tuyển rất cao.
 • Theo đuổi mà thuyết phục khách hàng đôi khi tốn hàng năm, để rồi nhiều trong số họ đã ‘bất ngờ’ trở thành khách hàng.
 • Nhiều marketer không nắm rõ sản phẩm để thuyết khách, chỉ nhăm nhăm bán hàng theo kiểu đốt cháy giai đoạn.

Leave a Reply