Độc lập và tự do

Không chỉ một quốc gia mới muốn độc lập và tự do. Một người trưởng thành cũng cần điều này, để có những quyết định tốt nhất cho bản thân và gia đình. Tự do là muốn/được lựa chọn, độc lập là có chủ kiến. Ví dụ nếu một người có nhiều tiền, thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, gọi là tự do tài chính. Chủ kiến giúp cho lựa chọn đưa ra với sự cân nhắc và hiểu biết, không do ảnh hưởng bên ngoài. Ví dụ nếu một người có chủ kiến về giáo dục con cái, thì sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các trào lưu nhất thời. Nói cách khác, độc lập là biết mình muốn làm gì, tự do là có điều kiện và dám làm điều mình muốn. Nhà tu hành độc lập và tự do, vì ko muốn gì cả.

Bất kể trong giáo dục, y tế, tiếp nhận thông tin hay lao động, tự do và độc lập sẽ giúp bạn giảm thiểu sự phụ thuộc vào các bộ máy nhà nước tương ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của họ. Bạn sẽ thoát khỏi vai trò nạn nhân của các cải cách thi cử, phong trào thi đua, chính sách bảo hiểm, kênh tuyên truyền, v.v. Tất nhiên không thoát khỏi hoàn toàn, nhưng cũng xử lý được kha khá. Nếu thiếu một trong hai, các quyết định sẽ bị giảm cả về số lượng và chất lượng.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tự do và độc lập của một người, bao gồm các yếu tố bên ngoài như thể chế xã hội và môi trường pháp luật, và các yếu tố nội tại mà người đó có thể chủ động được. Ví dụ, việc chuẩn bị cho mình và con cái khả năng tư duy độc lập, óc suy xét, và kiếm tiền.

Leave a Reply