Tổng kết năm 2021

Số bài post: 81, trung bình 4.5 ngày một bài. So với năm ngoái 51 bài, năm kia 41 bài.

Số view mới: 99,816. Đến ngày 1/1/2022 thì blog vượt ngưỡng 400K view từ 127 quốc gia và vùng lãnh thổ, 87% là từ VN.

Lượng view đến từ search engines và Facebook lần lượt chiếm 43% và 20%, so với năm ngoái là 8% và 59%, và năm 2019 là 12% và 36%. Như vậy, số view đến từ search engines đã vượt số view đến từ Facebook.

Leave a Reply